És amb la recol·lecció de les cireres (els fruits de la Aràbica o de la Canephora) que comença el llarg camí del cafè.

El picking:
és un mètode completament manual i consisteix a arrencar una per una només les cireres perfectament madures. D'aquesta manera s'obté un conjunt homogeni i de bona qualitat.

El stripping: consisteix a recollir, amb trilladores o bé a mà, totes les cireres d'una vegada. Successivament cal cerner la collita, ja que les cireres verdes o ja fermentades es recullen juntament amb les madures.

El benefici del cafè
Des dels centres de recol·lecció el cafè arriba a la fase del benefici, que permet extreure els grans de cafè dels fruits, eliminant la polpa i la pel·lícula. En acabar aquesta fase, es poden dividir els cafès en específiques tipologies comercials, conformes a les classificacions internacionals.
Referent a això Lavazza segueix un rigorós procés de control i tast, que encomana als experts del Departament de Qualitat. La cura per la matèria primera és fonamental per garantir les mateixes característiques al llarg de l'any.
Per començar es comprova la conformitat de cadascuna de les varietats amb els estàndards de Qualitat Lavazza. Una rigorosa estandardització és important perquè els blends finals resultin uniformes.

Hi ha diversos tipus de tractaments:

1. Amb el benefici humit, usat per a les varietats de cafè més fines, s'obté un producte anomenat cafè 'rentat' o 'mild'. El seu aspecte és uniforme i sense defectes. Aquest tractament requereix cireres de maduresa i consistència homogènia: una màquina les despolpa, separant la pell (exocarpio) dels grans que posteriorment es col·loquen en tancs d'aigua durant un o dos dies perquè fermenten. Un cop lliures del mucílag, els grans estan preparats per ser rentats i assecats al sol o en assecadors mecànics a una temperatura de 45-60°.
El cafè així obtingut segueix conservant algunes membranes protectores (el pergamí i la pel·lícula platejada) que es treuen amb una màquina descloscadora. Els grans verds, un cop pelats, estan preparats per ser recollits en magatzems ben airejats.

2. Amb el benefici sec s'obtenen cafès denominats 'naturals', d'aspecte poc uniforme. Immediatament després de la recol·lecció, els fruits es col·loquen en capes i es deixen a l'aire durant dos o tres setmanes. L'exposició al sol i l'acció de les màquines separen el gra tant de la polpa com de les dues membranes protectores.

3. El sistema semirentat es caracteritza per un consum d'aigua inferior respecte al mètode humit. Les cireres són despolpades per mitjà d'una màquina que elimina tant la pell (exocarpio) com la polpa (mesocarpi). El cafè així obtingut s'asseca al sol o als assecadors.